Pełna księgowość – czym jest i kto musi ją prowadzić?

Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana wersja prowadzenia ksiąg handlowych. Na czym dokładnie polega i kogo przepisy prawne zobowiązują do jej prowadzenia?

Pełna księgowość jest najdokładniejszym i najbardziej zaawansowanym modelem prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych. Samo prowadzenie ewidencji jest oczywiście obowiązkiem każdej firmy, jednak jej rodzaj zależy w dużym stopniu od typu prowadzonej działalności. Rozliczenie działalności gospodarczej na zasadzie pełnej księgowości jest skomplikowane, jednak równocześnie gwarantuje najdokładniejsze informacje o kondycji finansowanej firmy.

Czym dokładnie jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to najtrudniejsza forma prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, z którą nie każdy przedsiębiorca poradzi sobie samodzielnie. Mnogość obowiązków związanych z prowadzeniem tego sposobu rejestrowania zdarzeń gospodarczych może odstraszać – często wtedy firmy zwracają się o pomoc do profesjonalistów.

Ten sposób ewidencji zobowiązuje do rzetelnego i skrupulatnego rozliczania większości operacji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Choć jej prowadzenie wymaga większego nakładu pracy i czasu, pełna księgowość gwarantuje przejrzysty obraz aktualnej sytuacji finansowej firmy.

Pełna księgowość wymaga uwzględnienia – zaraz obok dokumentów, które zawierają się także w uproszczonej księgowości – wszelkich informacji dotyczących transakcji kupna i sprzedaży. Na pełną księgowość składa się kilka elementów, które służą do rejestrowania różnego typu zdarzeń. Są to między innymi: dziennik, księga główna, księga pomocnicza, zestawienie obrotów, zestawienie sald z księgi głównej, zestawienie sald z kont pomocniczych oraz wykaz składników pasywów i aktywów (czyli tak zwany inwentarz).

 

Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa?

Podmioty, które zobowiązane są prowadzić pełną księgowość, określa art. 2 ustawy o rachunkowości. Wynika z niego, że prowadzenia tego typu ewidencji jest koniecznością dla:

 • spółek akcyjnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • osób fizycznych, spółdzielni oraz spółek partnerskich, jawnych i cywilnych, jeśli podmioty te przekroczyły w ubiegłym roku podatkowym określony przez ustawę limit 2 000 000 euro, który co roku (dokładnie 1 października) przeliczany jest na złotówki zgodnie z aktualnym kursem NBP.

Powyższe podmioty zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, natomiast każda inna firma również może prowadzić taką formę rejestrowania zdarzeń gospodarczych.

Dlaczego warto?

Choć pełna księgowość może wydawać się na pierwszy rzut oka grą niewartą świeczki, istnieje wiele zalet prowadzenia tego typu ewidencji. Rozważyć powinny je nie tylko osoby, które mają możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, ale też podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Może się bowiem okazać, że są one w posiadaniu danych, których opracowanie i odpowiednia interpretacja pozwala na wysnucie istotnych dla firmy wniosków.

Wśród zalet prowadzenia ksiąg handlowych można wymienić:

 • maksymalną przejrzystość i szybki wgląd do danych finansowych,
 • większą świadomość finansową,
 • ułatwienie podejmowania decyzji finansowych, szacowania zysków i planowania inwestycji,
 • redukcję ryzyka występowania nadużyć i złego rozporządzania majątkiem firmowym,
 • łatwiejsze określenie zobowiązań podatkowych,
 • możliwość szybkiego zidentyfikowania źródeł ograniczonej płynności.

Inne modele ewidencji

Choć pełną księgowość może prowadzić każde przedsiębiorstwo, jeśli tego zechce, zobowiązane do jej prowadzenia są tylko niektóre przedsiębiorstwa. Stopień zaawansowania pełnej księgowości i związane z tym obowiązki mogą odstraszać przedsiębiorcę od zdecydowania się na ten model ewidencji. Co więc zamiast pełnej księgowości?

W Polsce istnieje kilka modeli ewidencji: karta podatkowa, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą najczęściej decydują się na Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz ryczałt, rezygnując z pełnej księgowości, która jawi im się jako zbyt zaawansowana i niepotrzebna.

Pełna księgowość – na własną rękę czy ze wsparciem?

Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest dla każdego. Mnogość obowiązków i wymagana skrupulatność i systematyczność w rejestrowaniu danych mogą okazać się zbyt dużym wyzwaniem dla firmy, która nie posiada w swoich zasobach doświadczonych księgowych. Dobrym rozwiązaniem może okazać się sięgnięcie po pomoc ekspertów z zakresu rachunkowości i księgowości.

W Aria Consulting oferujemy usługę prowadzenia Twojej ewidencji – z najwyższą uważnością i sumiennością. Gwarantujemy nie tylko rzetelne prowadzenie pełnej księgowości, ale też odciążenie Twoich pracowników wewnętrznych. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu ksiąg handlowych, skontaktuj się z naszymi ekspertami.


Z Arią działasz lepiej i możesz więcej. Zacznij od bezpłatnej konsultacji
  Więcej