Rozliczanie podatków zagranicznych – jak zminimalizować ryzyko i spełnić obowiązki prawne?

Posiadasz firmę zarejestrowaną w Polsce, jednak prowadzisz działalność również w innych krajach? Sprawdź, jak skutecznie rozliczać podatki zagraniczne, unikając ryzyka i spełniając wszystkie obowiązki prawne! 

 

Podatki zagraniczne – wyzwanie dla przedsiębiorców 

Podatki zagraniczne, czyli opodatkowanie dochodów generowanych poza granicami kraju macierzystego, mogą wydawać się zawiłe dla niewprawionego w tym temacie podatnika. Ich rozliczanie jest jednak nieodłącznym elementem działalności międzynarodowych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych osiadłych za granicą.

Aby zminimalizować ryzyko i skutecznie spełnić wszelkie obowiązki prawne, niezbędna jest rzetelna wiedza na temat międzynarodowych umów podatkowych, unikalnych regulacji poszczególnych krajów oraz strategii optymalizacji podatkowej, które pozostają w zgodzie z przepisami.

 

Na czym polega opodatkowanie dochodów zagranicznych? 

Opodatkowanie dochodów zagranicznych polega na uwzględnianiu i opodatkowaniu dochodów, które zostały osiągnięte poza granicami kraju, w którym podatnik ma swoją rezydencję podatkową.

W zależności od obowiązujących przepisów podatkowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody zagraniczne mogą być objęte opodatkowaniem w kraju rezydencji podatnika, co oznacza, że podatnik musi zapłacić podatek od tych dochodów w swoim kraju zamieszkania. Istnieją jednak również przypadki, gdy dochody zagraniczne mogą być opodatkowane także w kraju, w którym zostały osiągnięte, co może prowadzić do ryzyka podwójnego opodatkowania.

Dlatego ważne jest, aby podatnicy prowadzący działalność międzynarodową mieli świadomość zasad opodatkowania dochodów zagranicznych i korzystali z dostępnych mechanizmów unikania podwójnego opodatkowania, takich jak umowy międzynarodowe czy odpowiednie ulgi podatkowe, aby uniknąć nadmiernego obciążenia podatkowego i zachować zgodność z przepisami podatkowymi.

 

Czym jest rezydencja podatkowa? 

Podatki w Polsce są uzależnione od zasady rezydencji, czyli miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Osoby, które są uznawane za rezydentów Polski, mają nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że muszą rozliczać wszystkie swoje dochody zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Rezydentem Polski jest osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jeden z dwóch warunków:

 • posiada w Polsce centrum interesów osobistych (powiązania rodzinne, ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska lub przynależność do organizacji) lub gospodarczych (miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe),
 • przebywa na terytorium Polski przez więcej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski, to tzw. nierezydenci – posiadają oni ograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że zobowiązani są do opodatkowania w Polsce jedynie dochodów osiągniętych na terytorium Polski.

 

Atuty posiadania rezydencji podatkowej 

 • Uniknięcie podwójnego opodatkowania dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Korzystanie z miejscowych ulg i odliczeń podatkowych.
 • Łatwiejszy dostęp do różnych instrumentów finansowych i usług w kraju rezydencji.

 

Przykłady rezydencji podatkowej 

 1. Osoba fizyczna, która spędza znaczną część roku w danym kraju, może być uznana za rezydenta podatkowego i zobowiązana do płacenia podatków zagranicznych od swoich globalnych dochodów.
 2. Przedsiębiorstwo prowadzące główną działalność w danym kraju jest uznawane za rezydenta podatkowego i podlega opodatkowaniu zarówno w kraju macierzystym, jak i w innych krajach, w których posiada oddziały lub generuje dochody.

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ustalają, w którym kraju powinny być opłacane podatki, jeśli działalność jest prowadzona zarówno w Polsce, jak i w innym kraju.

Istnieją dwie metody, aby uniknąć podwójnego opodatkowania:

 • Metoda wyłączenia z progresją – polega na unikaniu podwójnego opodatkowania poprzez wyłączenie pewnej części dochodu z opodatkowania w jednym kraju, w którym dochód został już opodatkowany w innym kraju. Innymi słowy, dochód jest opodatkowywany tylko raz – zazwyczaj w kraju, w którym został wygenerowany, a w drugim kraju jest zwolniony z podatku lub podlega niższej stawce.
 • Metoda proporcjonalnego odliczenia – dochód jest nadal opodatkowywany zarówno w kraju, w którym został wygenerowany, jak i w drugim kraju, ale podatki płatne w jednym kraju są odliczane od podatków należnych w drugim kraju. Dzięki temu unika się podwójnego opodatkowania, ponieważ podatek zapłacony w jednym kraju jest traktowany jako kredyt podatkowy w drugim kraju.

Obydwie te metody mają na celu zapobieżenie sytuacjom, w których ten sam dochód jest opodatkowany dwukrotnie, co mogłoby prowadzić do nadmiernego obciążenia podatkowego dla podatników działających międzynarodowo.

 

Ulga abolicyjna 

Ulga abolicyjna to rozwiązanie, które pozwala podatnikom, którzy rozliczają się według metody proporcjonalnego odliczenia, skorzystać z niższego podatku. Celem tej ulgi jest wyrównanie obciążeń podatkowych.

Dzięki uldze abolicyjnej podatnik może odliczyć kwotę, która stanowi różnicę między podatkiem obliczonym za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym za pomocą metody wyłączenia z progresją.

Efektem jest opłacanie podatku, tak jak przy metodzie wyłączenia z progresją – mimo że umowa z danym krajem opiera się na metodzie proporcjonalnego odliczenia.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2022 roku odliczenie wynikające z zastosowania ulgi abolicyjnej jest ograniczone do maksymalnej kwoty 1360 zł.

 

Komu przysługuje ulga abolicyjna? 

Ulga abolicyjna przysługuje podatnikom, którzy uzyskują dochody za granicą z różnych źródeł, takich jak:

 • stosunek służbowy, praca, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek służbowy,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • działalność gospodarcza,
 • prawa majątkowe, prawa autorskie i prawa pokrewne.

Ulga abolicyjna nie przysługuje podatnikom uzyskującym dochody w tzn. rajach podatkowych – czyli krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Wielostronna konwencja podatkowa 

Konwencja MLI, czyli wielostronna konwencja podatkowa, wprowadza zmiany w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które polegają na zastępowaniu korzystniejszej metody wyłączenia z progresją mniej korzystną metodą odliczenia proporcjonalnego.

Zgodnie z konwencją MLI, metoda odliczenia proporcjonalnego obowiązuje w następujących umowach:

 • od 2019 roku – w umowach zawartych ze Słowenią i Austrią,
 • od 2020 roku – w umowach zawartych z Japonią, Irlandią, Wielką Brytanią, Izraelem, Litwą, Finlandią, Nową Zelandią i Słowacją,
 • od 2021 roku – w umowach zawartych z Kanadą, Portugalią, Danią i Norwegią.

 

Jak rozliczać podatki zagraniczne? 

Aby zminimalizować ryzyko i spełnić obowiązki prawne w podatkach zagranicznych, istotne jest podjęcie kilku kluczowych kroków.

Przede wszystkim skonsultuj się z ekspertem podatkowym, który specjalizuje się w zagranicznych kwestiach podatkowych. Taki doradca pomoże Ci zrozumieć specyfikę obowiązków podatkowych w danym kraju i dostosować strategię podatkową do Twojej sytuacji.

Pamiętaj, aby zapoznać się dokładnie z przepisami podatkowymi kraju, w którym osiągasz dochody. Wiedza na temat opodatkowania, stawek podatkowych i formularzy podatkowych jest niezbędna. Pamiętaj także o terminach składania deklaracji podatkowych i płatności podatkowych, aby uniknąć kary za nieterminowe złożenie dokumentów lub opóźnione płatności.

Wykorzystaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli są dostępne między Twoim krajem macierzystym a krajem, w którym generujesz dochody. Dzięki nim unikniesz sytuacji, w której te same dochody byłyby opodatkowane dwukrotnie.

Zadbaj o prowadzenie odpowiedniej dokumentacji finansowej i księgowej Twoich zagranicznych dochodów. Pełna i rzetelna dokumentacja ułatwi prawidłowe rozliczenie podatkowe i pomoże uniknąć nieporozumień z organami podatkowymi.

Bądź na bieżąco z przepisami podatkowymi danego kraju, aby uniknąć nieaktualnych praktyk podatkowych, które mogą prowadzić do niespodziewanych obciążeń podatkowych. To również pozwoli Ci skorzystać z dostępnych ulg i odliczeń, które pomogą zminimalizować kwotę podatku do zapłacenia.

W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych rozważ skorzystanie z profesjonalnego wsparcia w zakresie rozliczania podatków zagranicznych. Eksperci pomogą Ci w precyzyjnym i zgodnym z przepisami rozliczeniem podatku, minimalizując ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Z Arią działasz lepiej i możesz więcej. Zacznij od bezpłatnej konsultacji
  Więcej