Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Wojna w Ukrainie spowodowała, że w krótkim czasie do Polski przybyło ponad 4,71 mln uchodźców. Wiele firm, chcąc wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów, decyduje się na ich zatrudnienie. Wtedy pojawia się pytanie: jak zrobić to legalnie?

 

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca? Polscy przedsiębiorcy, stając przed wyzwaniem zatrudnienia obcokrajowców, spotykają się ze ścianą w postaci biurokracji i często niezrozumiałych przepisów. Zamiast skupić się na realizowaniu głównych celów biznesowych, zmuszeni są przekładać część sił na dopięcie formalności związanych z zatrudnieniem obcokrajowców w firmie. Jest to problematyczne nie tylko z biznesowego punktu widzenia, ale też – zwłaszcza w przypadku zatrudnienia obywateli Ukrainy – w kontekście społecznym, gdy wiele obcokrajowców przybyło do Polski w dramatycznej sytuacji. Szybki i sprawny proces legalizacji obcokrajowców jest więc na wagę złota.

Zatrudnienie bez zezwolenia – czy to możliwe?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, zatrudnienie obywateli państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego możliwe jest jedynie poprzez uzyskanie zezwolenia na pracę – chyba że dany cudzoziemiec zwolniony jest z tego obowiązku. Na początek zastanówmy się więc, w jakich przypadkach możliwe jest zatrudnienie cudzoziemców bez zezwolenia na pracę.

Obywateli Białorusi, Armenii, Mołdawii, Gruzji, Rosji czy Ukrainy możemy zatrudnić na podstawie tzw. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Warunkiem jest krótkoterminowy charakter zatrudnienia, który obejmuje łączny okres 6 miesięcy na przestrzeni 12 miesięcy kalendarzowych – niezależnie od tego, czy pracownik świadczy usługi dla jednego czy kilku pracodawców.

Co istotne, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy nie jest równoznaczne z legalizacją pobytu obcokrajowca na terytorium Polski. Na podstawie uzyskanego oświadczenia cudzoziemiec może starać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę.

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Odpowiadając na pytanie „jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?”, należy zacząć od tego, że to zadanie nie musi spoczywać na barkach firmy. Istnieją wyspecjalizowane zespoły, których zadaniem jest zoptymalizowanie tego procesu i odciążenie kadry danego przedsiębiorstwa. Dzięki outsourcingowi tego zadania, firma może skupić się w stu procentach na maksymalizowaniu zysków i wypełnianiu głównych założeń biznesowych.

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca z państwa nienależącego do Europejskiego Okręgu Gospodarczego, firma lub jej przedstawiciel prawny zobowiązany jest do:

  • uzyskania odpowiedniego dokumentu, który uprawnia cudzoziemca do pracy na terenie Polski (zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcowi),
  • zawarcia z obcokrajowcem odpowiedniej umowy – zawarcie umowy powinno oczywiście poprzedzać przedstawienie jej cudzoziemcowi w języku dla niego zrozumiałym,
  • pobrania od cudzoziemca kopii dokumentu pobytowego,
  • dotrzymywania warunków zatrudnienia określonych w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy,
  • zgłoszenia obcokrajowca do ubezpieczenia społecznego, jeśli uprawnia go do tego wybrana forma zatrudnienia,
  • spełnienia obowiązków informacyjnych.

O zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D, E) występuje do właściwego wojewody pracodawca lub reprezentująca go kancelaria. Chcąc uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typ S), należy zwrócić się do właściwego starosty w powiatowym urzędzie pracy.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

W Aria Consulting zajmujemy się kompleksowo legalizacją cudzoziemców, zapewniając wsparcie dla firm na każdym etapie. Nasi klienci mogą liczyć na doświadczony zespół. Gwarantujemy m.in. pozyskanie zezwoleń na pracę, reprezentację urzędową, przygotowanie wniosków i kompletów dokumentów oraz wsparcie merytoryczne.

Jeśli Twoje firma potrzebuje kompetentnego partnera, który przejmie obowiązek legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, skontaktuj się z naszymi ekspertami. My zajmiemy się legalizacją, a Ty będziesz mógł skupić się w stu procentach na rozwoju swojej firmy.

Z Arią działasz lepiej i możesz więcej. Zacznij od bezpłatnej konsultacji
    Więcej