Ważne kwestie prawne dotyczące zatrudniania obcokrajowców – omówienie najnowszych przepisów

obcokrajowcy

Czy wiesz, z czym wiąże się obecnie zatrudnianie obcokrajowców? Nowe przepisy prawne wprowadzają jednak wiele istotnych zmian i wyzwań dla pracodawców.  Poznaj najnowsze kwestie prawno-migracyjne związanym z zatrudnianiem cudzoziemców oraz dowiedz się, jaki wpływ mają na firmy i pracowników. 

 

Dlaczego zatrudnianie cudzoziemców się opłaca? 

Zatrudnianie cudzoziemców może okazać się korzystne z wielu powodów.

Przede wszystkim, różnorodność kulturowa i doświadczenie pracowników z różnych krajów może przynieść firmie nowe perspektywy oraz pomóc w rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Cudzoziemcy często wnoszą ze sobą unikalne umiejętności i wiedzę, które mogą wzbogacić zespół oraz wpłynąć pozytywnie na produktywność.

Ponadto brak lokalnych kandydatów na niektóre stanowiska może skłonić pracodawców do poszukiwania talentów za granicą. To może być szczególnie istotne w branżach o specyficznych wymaganiach, gdzie zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników staje się priorytetem.

Zatrudnienie cudzoziemców może również przyczynić się do zróżnicowania zespołu, co może poprawić relacje między pracownikami oraz otworzyć drzwi do globalnych rynków i partnerstw. Warto również zaznaczyć, że takie działania mogą przyczynić się do rozwoju pozytywnego wizerunku firmy jako otwartej na różnorodność i gotowej do adaptacji na zmieniającym się rynku pracy.

 

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany od sierpnia 2023 

Od 1 sierpnia 2023 roku w wyniku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego weszły w życie istotne zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, które mają znaczący wpływ na procedury rekrutacyjne oraz obowiązki pracodawców. Nowe regulacje wpłynęły na wiele aspektów procedur związanych z legalnym pobytu i pracą cudzoziemców na terenie kraju.

 

Obowiązki pracownika spoza kraju 

Osoby spoza kraju (z wyjątkiem korzystających z tzw. ukraińskiej specustawy), których dokumenty uprawniające do pobytu straciły ważność w trakcie panującej pandemii COVID-19, będą zobowiązane do złożenia wniosków o nowe zezwolenia na pobyt lub do opuszczenia terytorium Polski, a termin na to upływa najpóźniej 31 lipca 2023 roku.

 

Obowiązki pracodawcy 

Pracodawcy zatrudniający osoby spoza Polski są zobligowani do zapewnienia, że pracownicy posiadają właściwe dokumenty potwierdzające ich legalny status oraz prawo do wykonywania pracy w Polsce. Zastosowane zmiany dotyczą również przedłużonych okresów uprawnień, ważności dokumentów i terminów na realizację określonych czynności przez obcokrajowców.

 

Z Arią działasz lepiej i możesz więcej. Zacznij od bezpłatnej konsultacji
    Więcej