Zwolnienie lekarskie a wysokość wynagrodzenia

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym tak właściwie jest zwolnienie lekarskie. Najprościej rzecz ujmując, jest to okres, w którym pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy z powodów zdrowotnych – takich jak np. choroba lub uraz. Aby pracownik mógł otrzymać zwolnienie lekarskie, musi skonsultować się z lekarzem, a następnie przedstawić pracodawcy stosowne zaświadczenie medyczne, które potwierdza, że jego […]